~ ahli ~

Sunday, May 13, 2012

Cabaran dan persediaan mahasiswa bergelar pemimpin Negara

Dalam arus globalisasi ini, Negara amat memerlukan pemimpin yang bukan sahaja memiliki pengetahuan yang tinggi, malah mempunyai keterampilan dan imej yang baik. Pemimpin yang mempunyai keterampilan dan imej yang baik lahir dari masyarakat kebanyakan iaitu dari kalangan sesama kita. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bijak dan berkebolehan membuat perhitungan yang jauh sebelum bertindak dengan menilai baik dan buruk berdasarkan pertimbangan ilmu dan pengalaman yang dilaluinya.

Bagi meralisasikan Malaysia sebagai Negara yang maju menjelang tahun 2020, kepimpinan dikalangan mahasiswa sangatlah penting pada masa kini. Mahasiswa yang idealis, intelektual dan berani berhujah merupakan tunjang kepada pewaris kepimpinan pada masa hadapan yang bertindak secara rasional untuk memimpin Negara ke arah kegemilangan.

Kepimpinan mahasiswa diistilahkan sebagai kepimpinan yang berasaskan oleh rasa tanggungjawab demi menjaga kemaslahatan umum. Ia juga dikatakan sebagai medan latihan kepada mahasiswa sebelum terjun ke medan kepimpinan yang sebenar.

Sedar ataupun tidak, mahasiswa kini merupakan kelompok yang paling besar dalam populasi masyarakat di Malaysia. Ini kerana mahasiswa kini mempunyai banyak tenaga, idea serta penggerak muda yang merupakan generasi pelapis kepimpinan yang agung pada masa akan datang.

Mahasiswa merupakan pemangkin, agen perubahan dan aset penting Negara dalam mengukuhkan kestabilan sistem pengurusan disamping menjana kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat di luar kampus ke arah yang pesat dan maju.

Mahasiswa bukan sahaja menjadi ulat buku di perpustakaan dan bilik-bilik kuliah, malah mereka perlu peka terhadap isu-isu semasa yang melibatkan kepentingan mereka dan masyarakat luar kampus. Mereka perlu berfikir dan tahu bagaimana cara untuk menyuarakan pandangan mereka secara rasional.

Dalam persediaan mahasiswa untuk bergelar pemimpin Negara, mahasiswa tidak dapat tidak haruslah menghadapi cabaran-cabaran yang tertentu. Hal ini kerana, mahasiswa pada masa kini mudah terdedah dengan kepelbagaian bentuk cabaran yang sukar kita jangkakan serta tidak dapat dielakan.

Menurut Menteri Pengajian Tinggi, Datuk Mohamed Khaled Nordin, terdapat cabaran terhadap mahasiswa dalam memikul tiga peranan besar di bawah tema “Mahasiswa: Gerak untuk Malaysia”.

Pertama ialah cabaran mahasiswa sebagai penyedar dan penyebar kesedaran Nasional.

Kedua ialah cabaran mahasiswa untuk membangunkan keperibadian, idealisme, kemahiran dan kepemimpinan melalui program dan aktiviti yang menjadi tumpuan Program Transformasi Kerajaan (GTP) dan Program Transformasi Ekonomi (ETP).

Ketiga ialah bagaimana mahasiswa boleh menjadi penyelesai kepada isu dan cabaran semasa dan masa hadapan.

Justeru, mahasiswa haruslah menyahut cabaran-cabaran di atas demi mempertingkatkan jati diri dalam mempertahankan kecemerlangan yang dicapai menerusi kecekapan dan keberkesanan kepimpinan dalam sesebuah organisasi.

Dalam perkembangan dunia teknologi yang serba canggih ini, mahasiswa perlulah membuat persediaan dalam bergelar pemimpin Negara. Persediaan yang dibuat sebagai pemangkin utama sesuatu tindakan.

Pertama, persediaan mahasiswa dalam menjadikan diri sebagai orang yang berilmu. Hal ini kerana ilmu berperanan sebagai pengimbang dalam kehidupan demi melaksanakan arus perubahan dalam menangani perkembangan isu semasa. Ilmu pengetahuan adalah modal utama dalam membentuk kehidupan manusia. Nilai ilmu itu merupakan asas penting dalam mewujudkan suasana kehidupan yang positif dan berdaya saing.

Oleh yang demikian, mahasiswa tidak boleh ketinggalan jauh serta terpengaruh dengan gejala negatif yang boleh menyekat mahasiswa mara ke hadapan bagi meneruskan pencarian ilmu. Ilmu itu perlu dicari dan difahami dengan sebaiknya dan ia tidak bermakna jika tidak disertakan dengan pemahaman yang mendalam mengenainya. Dengan ilmu juga menjadikan diri kita lebih dihormati serta dapat meningkatkan kualiti dalam kehidupan daripada ilmu yang dimanfaatkan.

Kedua, keikhlasan mahasiswa dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai pemimpin. Keikhlasan merupakan kayu ukur dalam konteks kepimpinan. Seperti yang kita maklum, tanggungjawab pemimpin dalam menjadi ketua bukanlah sesuatu yang mudah. Ianya adalah tanggungjawab yang berat perlu dipikul oleh setiap yang bergelar pemimpin.

Secara logik akalnya, tiada sesiapa pun yang sanggup memikul amanah yang sangat berat itu kecuali mereka yang mempunyai keikhlasan yang tulus dalam hati. Hati yang ikhlas tidak akan perasan dengan pujian, dan tidak akan terkesan dengan kejian terhadap tanggungjawab kepimpinan yang diberikan. Hal ini kerana tanggungjawab kepimpinan yang dipikul semestinya dipandang dan diperkatakan orang sama ada ianya datang dari sudut positif ataupun negatif.

Ketiga, mahasiswa haruslah mempunyai jati diri yang kuat. Pemimpin seperti ini mempunyai sifat yang terpuji di sisi agama dan masyarakat atau di kalangan warga organisasinya. Mereka mempunyai wawasan yang teguh dalam jangka masa yang panjang serta berusaha menentukan arah tuju organisasi dan orang bawahanya ke arah kebenaran dan kejayaan. Mereka tidak pernah akan merasa rendah diri apabila berhadapan dengan cabaran-cabaran yang tidak dapat dijangkakan.

Maka, dengan menghayati cabaran dan persediaan mahasiswa bergelar pemimpin Negara, kita dapat melahirkan masyarakat yang akan mengangkat tamadun dan kekuatan berbangsa dan bernegara. Selaras dengan gagasan 1Malaysia yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, keunikan dan keindahan yang terdapat pada kekuatan perpaduan masyarakat Malaysia yang berbilang kaum yang terdiri daripada pelbagai latar belakang, pegangan agama, kebudayaan dan lain-lain menjadikan Negara kita di antara negara yang paling unik di dunia.

Justeru, mahasiswa hari ini perlu seiring dengan transformasi yang dijalankan oleh pihak kerajaan agar kita mampu menjadi pencetus idea-idea yang intelektual untuk mencorak negara kita ke arah yang cemerlang, gemilang dan terbilang.

Cabaran-cabaran yang datang di luar jangkaan kita bukanlah sebagai batu penghalang untuk kita mara ke hadapan, malah jadikan ia sebagai satu semangat untuk kita terus berusaha dengan lebih gigih membuat yang terbaik terhadap diri serta masyarakat luar.

Kepimpinan mahasiswa dalam memimpin generasi pada masa akan datang merupakan tunggak utama dalam membangunkan Negara. Kita perlu bangkitkan kembali kesedaran di kalangan mahasiswa tentang pentingnya semangat dan idea kepimpinan mereka dengan mengambil kira persediaan-persediaan dalam bergelar pemimpin.

No comments:

Post a Comment